Services is een ander spelletje, maar hoe speel je dat?

Waarom is het ontwikkelen en lanceren van Services proposities zo ingewikkeld? Waarom wordt dit door bijna iedereen onderschat? Heb je enig inzicht wat het jouw organisatie kost als de Services propositie niet de ruimte krijgt die het verdient? Het succesvol exploiteren van Services proposities vergt een andere aanpak en vraagt om een transformatie!
Speel je mee? 

 

Nulmeting 'stakeholders analyse'

Welke stakeholders zijn relevant voor jouw Services? Wat zijn de behoeften en verwachtingen van klanten, collega´s en leveranciers? Heb jij een historisch inzicht over jouw Service-activiteiten en processen? 

Value drivers

De nulmeting identificeert de value drivers van jouw Services waarde proposities. 

Ik wil meer weten

mvb2019 09 27 2008

Design 'minimum viable Service'

Ben jij ook gewend nieuwe producten zelf te ontwikkelen? Staat het fysieke product centraal voor alle innovatie? Dan zijn al jouw acties gericht op Product-Dominant-Logic, waarin Services een ondergeschikte rol zal blijven spelen. 

Services-Dominant-Logic

Services-Dominant-logic stelt Services centraal. Dit is een cruciale transformatie in de ontwikkeling van een Minimum Viable Service. Dat doen we in co-creatie met een launching customer group.

Ik wil meer weten

mvb2019 09 27 2065

Implementatie 'Services-As-A-Business´

Services-As-A-Business vereist andere processen, infrastructuur en competenties. De organisatie is idealiter zelfs los van de core business georganiseerd. Deze transformatie vergt veranderingsvermogen van het totale concern.

Jouw klant als business unit

Jij gaat de business van jouw klant beschouwen als ware het een business unit van jou zelf. Dat vereist continue monitoring van- en aandacht voor jouw klant.

Ik wil meer weten

 

mvb2019 09 27 2020

“Beschouw de business van jouw klant als ware het een business unit van jezelf!”

Een keer vrijblijvend sparren?

Deel je gegevens met ons, geef hieronder aan wat je grootste wens of vraagstuk is en we maken tijd voor je. Tot snel!

* verplichte velden