Van aannames naar feiten

Jij hebt een idee over Services, maar wat is jouw potentieel? Hoe maak je dat concreet in een Services Business Case? Welke servicemodellen zijn er en wat is haalbaar? Heb je al nagedacht over de Change Case? En hoe ga je jouw Services financieren? ´Bezint eer ge begint´ zegt een oud spreekwoord en dat is wat wij faciliteren met haalbaarheidsstudies.
Doe jij mee?

“Kennis en structuur geeft inzicht in ons potentieel!”

Services Business Case

De Services Business Case legt een stevig fundament onder de haalbaarheid van en draagvlak voor jouw Services.

Total cost of serving

Welke servicemodellen zijn er en welke zijn relevant voor jou? Wat is de total cost of ownership van jouw product voor jouw klant? Wat is de total cost of serving?

 Ik wil meer weten

Servitization in one Day

Change Case

Services hebben impact op alle facetten van je organisatie. Welke eisen stelt de Services Business Case aan de infrastructuur, processen en competenties? Hoe ga je de vereiste kennis en vaardigheden inbrengen? 

Ketentransformatie

Services is een ketenaangelegenheid. Hoe transformeer je een transactie gedreven business naar een prestatie gedreven business ? 

 Ik wil meer weten

mvb2019 09 27 2019

Financieringsmogelijkheden

Welke financieringsmodellen zijn er? Wat zijn de best practices en hoe kun jij die toepassen?

Risk assessment

Welk commitment ga je aan met Services? Welke eisen stel je aan de klanten en leveranciers? Hoe heb je dat juridisch geborgd?  Een grondig risico analyse van jouw Services Business Case geeft richting aan jouw financieringsmogelijkheden.  

 Ik wil meer weten

OESO

¨De wereld verandert te snel en is te complex om alle antwoorden zelf in huis te hebben.¨