Privacybeleid

De Website is eigendom van en wordt beheerd door FreshProjects BV. FreshProjects BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door je computer aan onze computers verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die je hebt bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt, zoals je naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen komen;
  • om je te informeren over nieuwe producten of aanbiedingen van FreshProjects BV;
  • om de website en dienstverlening van FreshProjects BV te verbeteren;
  • voor het verrichten van marktonderzoek voor FreshProjects BV.
  • Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens gebeurt alleen voor zover je FreshProjects BV daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je al dan niet per e-mail een vraag aan FreshProjects BV stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

Je kunt je via de website opgeven als abonnee voor onze elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink, waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van die nieuwsbrief in de toekomst.